Press "Enter" to skip to content

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ)

Kongsikan Bersama Rakan

MAKLUMAT JAWATAN

A. LANTIKAN TETAP / KONTRAK

1. PEGAWAI PENILAIAN (CONTRACT FOR SERVICE) – W41

2. PENOLONG PEGAWAI SENIBINA – JA29

3. PENOLONG JURUTERA – JA29

4. PENOLONG JURUAUDIT – W29

5. PEMBANTU KEMAHIRAN – H19

6. PEMBANTU TADBIR – N19

7. PEMBANTU TADBIR (CONTRACT FOR SERVICE)  – N19

B. LANTIKAN KENAIKAN PANGKAT

1. PEGAWAI TADBIR – N44

2. PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR – C32

3. PEMBANTU OPERASI – N14

KELAYAKAN MEMOHON

Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas KEUTAMAAN DIBERI KEPADA RAKYAT DYMM SULTAN SELANGOR yang berkelayakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

SKOP & TANGGUNGJAWAB KERJA

Sila rujuk di bahagian Cara Memohon untuk maklumat lanjut.

CARA MEMOHON

1. Permohonan hendaklah dibuat secara online.

2. Pemohon perlu memuatnaik salinan lembut dokumen yang diperlukan seperti berikut:

i. Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran calon dan ibubapa.

ii. Salinan Sijil berhenti Sekolah Rendah, Menengah dan Sijil-sijil yang berkaitan.

iii.  Salinan Kelulusan Akademik SRP/PMR, SPM/SPVM, STPM, STAM,Sijil-Sijil, Diploma, atau Ijazah (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara- (jika yang berkenaan).

iv. Transkrip keputusan peperiksaan semua semester – (jika yang berkenaan).

v. Borang pemastautin (Jika pemastautin melebihi 15 tahun, sila sertakan pengesahan pemastautin daripada Penghulu Mukim yang dilantik.

c. Permohonan yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan dan hanya calon-calon yang lulus tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.

Pihak MBSJ akan menghantar e-mel kepada calon-calon yang telah disenarai pendek bagi mengemukakan 1 Salinan dokumen dan sijil yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan & Profesional) / Pengetua Sekolah/ Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung seperti berikut:-

d. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am 21 dan Bab ’A’ 1973 dan hendaklah disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan.

i. Permohonan yang lewat dan tidak lengkap diisi / tidak memenuhi syarat akan ditolak.

ii. Hanya calon-calon yang layak dan lulus tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.

iii. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Klik di sini untuk maklumat lengkap permohonan, syarat dan skop kerja.

Tarikh tutup permohonan: 10 April 2023


Kongsikan Bersama Rakan

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge