Press "Enter" to skip to content

Terma dan Syarat Penggunaan Website

Kongsikan Bersama Rakan

Pencari Kerjaya (Jobseeker)

1. Iklan kerja kosong atau jawatan kosong yang disiarkan di Smartkerjaya.com adalah tepat pada masa ia diterbitkan. Kami akan membawa anda ke link website atau media sosial majikan atau web lain untuk maklumat lengkap permohonan jawatan tersebut.

2. Sila semak maklumat lengkap sebelum membuat sebarang tindakan terhadap iklan. Kami sedaya upaya memastikan iklan tersebut adalah sahih. Berhati-hati jika majikan meminta wang pendahuluan untuk memohon kerja kerana mungkin ia satu penipuan.

Majikan atau Pengiklan Jawatan Kosong (Employer/Advertiser)

1. Sila isi maklumat pada borang dengan lengkap. Pastikan iklan jawatan adalah sahih

2. Pihak kami tidak menerima iklan jawatan kosong jika melibatkan jawatan atau syarikat yang berkaitan dengan:

◾ Arak dan alkohol

◾ Judi

◾ Peminjam Wang

◾ Mistik

◾ Tattoo

◾ Android box atau TV box

◾ Jawatan kosong luar negara (kecuali Singapura)

◾ Atau yang berkaitan dengan kesalahan moral, agama dan undang-undang Malaysia.

Pihak Smartkerjaya.com berhak menolak iklan walaupun tiada di dalam kategori di atas jika tidak bersesuaian.

Link Keluar (External Link)

1. Sesetengah link yang diklik akan membawa kepada website affiliate. Anda tidak dikenakan bayaran jika pada klik link affiliate.

2. Pihak SmartKerja.com akan menerima komisyen daripada website tersebut hanya jika anda membuat pembelian melalui link tersebut.

3. Program affiliate memberi komisyen kepada website yang memasarkan produk atau servis mereka. Pembayaran komisyen adalah daripada penyedia program affiliate tersebut. Anda sebagai pelawat tidak perlu membayar kepada kami jika klik kepada link affiliate.

4. Frasa atau perkataan dalam bahasa Inggeris akan dicondongkan. Sesetengah perkataan tidak dapat diterjemahkan secara terus kepada Bahasa Melayu. Untuk lebih pemahaman, Smartkerjaya.com menggunakan perkataan asal dalam Bahasa Inggeris.


Kongsikan Bersama Rakan